W najbliższym czasie

CHOINKA 2023

Mamy przyjemność zaprosić Wszystkich Harcerzy, Zawiszaków, Rodziców i Przyjaciół Szesnastki na tegoroczną Choinkę, która odbędzie się w sobotę, 28 stycznia o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr. 175 im. Heleny Marusarzówny przy ulicy Trzech Budrysów 32.

Podczas Choinki przewidujemy uroczysty apel, program artystyczny, kawiarenkę, pokaz filmów oraz dystrybucję kolejnego wydania “Sulimczyka”. Zachęcamy do zapisania w kalendarzach i przekazania Wszystkim Szesnastkowym przyjaciołom.

Podaj KRS Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: 0000057720
W polu cel szczegółowy wpisz kod Szesnastki: MAZ-16-WDH

ZIMOWISKO 2023

Tegoroczne zimowisko obywa się w terminie 11-19 lutego 2023 r. w OW Wierna w Bocheńcu.

Dane dotyczące składki programowej:
Koszt: 1100 zł
Konto: 05 1020 1026 0000 1702 0554 8898
Tytuł przelewu: Składka Programowa Imię i Nazwisko(uczestnika) - kod jednostki - Zimowisko 2023

Kody jednostek: 

 • Grunwald- 16GRU
 • Sulima- 16SUL
 • BZO- 16BZO
 • SC- 16SC

Przykładowy tytuł: Składka Programowa Aleksander Koszałka - 16BZO- Zimowisko 2023.

Ważne aby wpisać właściwy tytuł! W przeciwnym razie będą potrzebne oświadczenia o błędnym tytule.

Dane do przelewu:

Okręg Mazowiecki ZHR
ul. Ursynowska 36/38
02-605 Warszawa
NIP: 113-22-82-295

Terminy wpłat:

 1. rata do 23 grudnia - 350 zł
 2. rata do 10 stycznia - 400 zł
 3. rata do 30 stycznia - 350 zł

KPH i "cegiełka" na Szesnastkę

Drodzy Rodzice Zuchów i Harcerzy, Zawiszacy oraz Przyjaciele Szesnastki. W ślad za zaproszeniem, które harcerze przesłali nam wszystkim, do wzięcia udziału w obchodach 110-lecia powstania Warszawskiej Szesnastki, chcielibyśmy Państwa zachęcić do dołączenia do akcji zbierania funduszy na remont siedziby Szesnastki przy pl. Baśniowym. Prace remontowe trwają już kilka lat, część z nich wykonali sami harcerze, w niektórych pomagali ich rodzice i Zawiszacy. Na obecnym etapie potrzebne jest zebranie funduszy m.in. na dokończenie robót przy instalacjach, dzięki którym zuchy i harcerze będą mogli korzystać z łazienki i aneksu kuchennego oraz antresoli, która pomieści sprzęt harcerski.

W trakcie spotkania 7 listopada będziemy rozprowadzać, w porozumieniu ze szczepowym, okolicznościowe cegiełki, które będzie można nabyć za 16zł lub 110zł. Zachęcamy do dołączenia do tej akcji! Cały dochód będzie przeznaczony na dokończenie prac remontowych i umożliwienie naszym synom jak najszybszego, pełnego korzystania z siedziby.

Zbieranie funduszy na remont siedziby i wsparcie działalności Szczepu jest jednym z głównych zadań tworzącego się Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szesnastce. Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach KPH i zachęcać do włączenia się w jego prace.

Koło Przyjaciół Harcerzy przy Warszawskiej Szesnastce

Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej

Jeśli chcesz otworzyć u nas próbę, to napisz maila na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Propozycje prób otwarcia prosimy przesyłać  do poprzedzającego Kapituły. Wtedy ustalimy termin spotkania:

Pamiętaj, aby w próbie znalazły się minimalnie następujące zadania:

 • rozwój zawodowy (czy już wiesz co chcesz w życiu robić? poszukaj w trakcie próby, albo doskonal to co już potrafisz)
 • rozwój pasji (osiągnij mistrzostwo w tym co kochasz)
 • rozwój duchowy (wniknij w głąb siebie, i rozwiń się duchowo i religijnie)
 • służba (wyjdźmy na zewnątrz, róbmy coś dla innych)

Zapoznaj się też z sylwetką HR’a: www.harcerze.zhr.pl/docs/259

A A A

Zlot UNDHR powinien być organizowany co roku w maju. Termin Zlotu jest ideowo związany z datą 22 V 1911 r. kiedy dh Andrzej Małkowski wydał pamiętny rozkaz nr 1, w którym powołał 3 pierwsze oficjalne sokole drużyny skautowe.

Nie znaczy to jednak, że Zlot musi odbywać się w dniu 22 maja. Należy wybrać najbardziej optymalny termin majowy (najlepiej 10-15 V). Maj jest terminem stałym, choć w szczególnych przypadkach i po uzgodnieniu tegoż wszystkimi drużynami może się odbyć w innym terminie. Zlot urządza się pod koniec tygodnia (piątek, sobota, niedziela).

Zlot organizuje drużyna lub kilka drużyn z danego środowiska.

Na każdym Zlocie Unii wyznacza się organizatora następnego Zlotu.

Drużyna organizująca przekazuje ogólne informacje o Zlocie Unii na grudniowym spotkaniu korespondentów lub w terminie późniejszym zwykłymi kanałami.

Dokładne informacje o Zlocie powinny dotrzeć do każdej drużyny - członka Unii co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem Zlotu. Organizator zobowiązany jest podać dokładny opis miejsca Zlotu (najlepiej włącznie z mapą okolic), informacje o środkach komunikacji (godziny przyjazdu i odjazdu), warunki kwatermistrzowskie (zaopatrzenie, opłata zlotowa itp.).

Wybór miejsca Zlotu zależy od organizatora, który liczy się z sugestiami innych drużyn. W razie kilku kandydatur do organizacji Zlotu wybiera się tą drużynę, która zaproponuje lepsze miejsce. Miejsce Zlotu musi odpowiadać podstawowym warunkom prawidłowego obozowania, być atrakcyjne terenowo i zgodne z programem Unii.

Drużyna organizująca Zlot załatwia wszelkie formalności związane z miejscem Zlotu (zezwolenia, drzewo itp.), obsadza funkcję oboźnego Zlotu, wystawia służbę zlotową i kwatermistrzowską.

Drużyna organizująca Zlot Unii przygotowuje w porozumieniu z innymi drużynami program Zlotu, a zwłaszcza program seminariów instruktorskich (stały punkt na każdym Zlocie), Wielkiego Ogniska Zlotowego, gier itp.

Organizator jest odpowiedzialny za należyte pozostawienie miejsca Zlotu i całość spraw organizacyjnych.

Organizator po zakończeniu Zlotu sporządza sprawozdanie ze Zlotu Unii, które rozsyła do wszystkich drużyn - członków Unii nie później niż do grudniowego spotkania korespondentów (sprawozdanie to dołącza się do zbioru dokumentów Unii).

W Zlocie UNDHR obowiązane są uczestniczyć wszystkie drużyny należące do Unii.

W Zlocie powinny uczestniczyć Zastępy Zlotowe (6-14 osób) reprezentujące poszczególne drużyny oraz instruktorzy upoważnieni do podejmowania wiążących decyzji w imieniu całej swej jednostki (reguła uczestnictwa). Byłoby wielce pożądane, gdyby w Zlocie brały udział całe drużyny (30-60 osób lub więcej) plus cała kadra (optymalny wariant uczestnictwa). W miarę okrzepnięcia i lepszego zorganizowania UNDHR należy dążyć do realizacji tego wariantu.

Biorąc pod uwagę nieprzewidziane trudności i przeszkody które często niesie ze sobą życie, udział drużyny w Zlocie jest zaliczany o ile na Zlocie reprezentuje ją przynajmniej jeden instruktor upoważniony do podejmowania decyzji w jej imieniu (minimalny wariant uczestnictwa).

Drużyny zgłaszają wcześniej organizatorowi jaki wariant uczestnictwa w Zlocie Unii obierają (należy podać liczbę uczestników z danej drużyny lub środowiska).

Wariant minimalny jest wariantem szczególnym i nie może go tłumaczyć lenistwo lub zaniedbanie.

Nie może być przyjęta do UNDHR drużyna, która nie realizuje na Zlocie podstawowego wariantu uczestnictwa.

W czasie Zlotu UNDHR obiera się Marszałka Unii (na ognisku lub Spotkaniu Korespondentów i Drużynowych UNDHR). Marszałkiem Unii zostaje instruktor obecny na Zlocie, w razie kilku kandydatów kolejno o najwyższym stopniu instruktorskim, o najdłuższym stażu instruktorskim w danym stopniu i najstarszy wiekiem. W razie braku zgody kandydata (musi być ona umotywowana ważnymi przyczynami) wybierany jest kolejny itd.

Marszałek Unii to funkcja honorowa (reprezentacyjna), sprawami organizacyjnymi zajmuje się Oboźny Zlotu. Marszałek jest zobowiązany sprawić sobie Laskę Marszałkowską (może to być również Buława). Pod jego przewodnictwem toczą się obrady obydwu spotkań korespondentów (zlotowego i grudniowego). Ponadto Marszałek koordynuje współpracę między głównymi ośrodkami Unii (Krakowem ,Łodzią i Warszawą).

Kraków, 5 VIII 1983 r., z późniejszymi zmianami.